USB over Network

USB over Network גרסה 6.0 חינם לניסיון

אתה יכול לשתף בקלות את המידע מכונני ה USB

התוכנה USB over Network מזמינה אותך לבצע שיתוך של ה USB החיצוני שלך על גבי הרשת. אתה יכול לשתף את כל הקבצים שלך בקלות ולעבור דרך כונני USB שונים. לרוב הפעולות האלו של שיתוף הקבצים לוקח זמן רב אבל כאן אתה תגלה שניתן לבצע שיתוף קבצים בין מחשבים על אותו שרת או בין מחשבים שנמצאים בבניינים שונים או ערים אחרות לגמרייץ
ברוב התקני המחשב ניתן להשתמש בחיבורי USB לאחסון המידע שלך והתוכנה הזו נותנת לך פתרון יעיל לחלוק את המידע שלך מבלי להעביר באופן פיזי את כונן ה USB שלך. אתה יכול לחסוך אפילו כספים כיוון שעכשיו אין לך צורך לרכוש חומרה לשיתוף התקני USB.
הורדות בחינם